ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ
วันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร
“Active Learning การเรียนรู้สู่อนาคต”
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
26 กรกฎาคม 2561

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

การประกวดมารยาท ครั้งที่ 2

การแข่งขันแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

การแข่งขัน Pictionary

การแข่งขันถอดรหัสภาพ

การแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ด้วย Photoshop

การประกวดวงดนตรีสากล (วงสตริง)

การประกวดวาดภาพ

การแข่งขัน STEM CHALLENGE