กำหนดการรับสมัคร


รับสมัครการแข่งขัน                             วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 – 21 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน    วันที่ 22 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ  การแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องส่งเป็นลายลักษณ์อักษร ทาง Email: komvech@gmail.com เท่านั้น พร้อมลงชื่อผู้แก้ไขไว้ข้างท้ายด้วย

หมายเหตุ นักเรียนทุกคนจะได้ใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน และ ครูผู้ควบคุมทีม