กำหนดการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับประถมศึกษา

การแข่งขันแกเปัญหาคณิตศาสตร์

การแข่งขันปริศนาอักษรไขว้ภาษาไทย

การแข่งขัน English Challenge (ตอบคำถามภาษาอังกฤษ)

การประกวดวาดภาพในหัวข้อ “ศาสตร์ของพระราชา พัฒนาการศึกษาของชาติ” 

การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง เพลง สายฝน    

การประกวดร้องเพลง ประกอบจินตลีลา    

การแข่งขันใช้โปรแกรมนำเสนอ (Powerpoint 2013) 

 

หมายเหตุ การแข่งขันทุกรายการแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ที่ 24 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ นักเรียนทุกคนจะได้ใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน และ ครูผู้ควบคุมทีม