กำหนดการ ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน

เปิด รับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2562 – 19 กรกฎาคม 2562 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ การแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ให้ส่ง Email : komvech@gmail.com
โดยโปรดระบุรายชื่อนักเรียนเดิม และ นักเรียนที่แก้ไข
พร้อมทั้ง ลงชื่อ อาจารย์ผู้ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ระบบจะปิดการรับสมัครในวันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 16.30 น.