ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ
วันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร “เรียนรู้อย่างสาธิต คิดแบบ Active”
25 กรกฎาคม 2562

——————————————————————————————————————–

1. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ (ระดับประถมศึกษา)

2. การแข่งขัน Pictionary (ทายคำศัพท์จากภาพ)

3. การประกวดมารยาท ครั้งที่ 3

4. การประกวดวงสตริงและการเต้นประกอบเพลง

5. การประกวดวาดภาพ หัวข้อ “เรียนรู้อย่างสาธิต คิดแบบ Active”

6. การประวกดสื่อทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม Scratch

7. การแข่งขันแก้ปัญหาคณิคศาสตร์ ครั้งที่ 6

——————————————————————————————————————–