ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ
วันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร “เรียนรู้อย่างสาธิต คิดแบบ Active”
25 กรกฎาคม 2562

——————————————————————————————————————–

1. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ (ระดับประถมศึกษา)

2. การแข่งขัน Pictionary (ทายคำศัพท์จากภาพ)

3. การประกวดมารยาท ครั้งที่ 3

4. การประกวดวงสตริงและการเต้นประกอบเพลง

5. การประกวดวาดภาพ หัวข้อ “เรียนรู้อย่างสาธิต คิดแบบ Active”

6. การประวกดสื่อทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม Scratch

7. การแข่งขันแก้ปัญหาคณิคศาสตร์ ครั้งที่ 6

——————————————————————————————————————–

กำหนดการ ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน

เปิด รับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2562 – 19 กรกฎาคม 2562 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ การแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ให้ส่ง Email : komvech@gmail.com
โดยโปรดระบุรายชื่อนักเรียนเดิม และ นักเรียนที่แก้ไข
พร้อมทั้ง ลงชื่อ อาจารย์ผู้ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ระบบจะปิดการรับสมัครในวันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 16.30 น.