รายการแข่งขัน

วันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร  ประจำปีการศึกษา  2561
วันพฤหัสบดีที่  26  กรกฎาคม  2561
ณ  โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

………………………………………………………….

  1. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับประถมศึกษา (5 กลุ่มสาระการเรียนรู้)
  2. การแข่งขันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5
  3. การแข่งขันถอดรหัสภาพ
  4. การแข่งขัน Pictionary (ทายคำศัพท์จากภาพ)
  5. การประกวดวาดภาพในหัวข้อ “ไทยแลนด์ 4.0”
  6. การประกวดวงดนตรีสากล (วงสตริง)
  7. การแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์โดยใช้โปรแกรม Photoshop
  8. การประกวดมารยาท ครั้งที่ 2
  9. การแข่งขัน STEM CHALLENGE